OVK är viktigt att göra på alla fastigheter

Något som alla fastighetsägare ska göra, det är en så kallad OVK-besiktning. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och den som ska utföra en OVK-besiktning Stockholm är en besiktningsman. Denna person ska vara en certifierad kontrollant. När det kommer till OVK så är det som så att detta ska göras på alla typer av fastigheter. Det ska göras på nybyggda hus, samt sedan göras med regelbundna intervaller. Kontrollerna sker med en intervall på tre eller sex år, beroende på vad det är för fastighet eller byggnad. För förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation så ska det kontrolleras vart tredje år. Vart sjätte år är det för flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation.

Varför gör man en obligatorisk ventilationskontroll?

Anledningen till att man ska göra en OVK-besiktning Stockholm är att man måste säkerställa att byggnaderna har ett bra inomhusklimat, samt att man även ska se till att alla ventilationssystem fungerar på ett korrekt sätt. OVK är något som det funnits krav på sedan 1991 och det innebär att alla som äger en byggnad eller fastighet är ansvariga för att det sker en sådan kontroll med rätt intervall. Det innebär även att om du renoverar eller bygger om och det påverkar ventilationen så ska en OVK göras utöver sin intervall. Du som vet med dig att det snart är dags att göra en obligatorisk ventilationskontroll, se till att du anlitar en kontrollant som är certifierad. 

2 Sep 2018