Behöver du personlig assistans?

Är det så att du har behov av personlig assistans, så kan du vända dig till Ekens Assistans, så kan de hjälpa dig. Dock bör du vara medveten om att för att du ska få personlig assistans från Försäkringskassan, så måste du tillhöra en personkrets samt att du även måste ha behov av hjälp i mer än 20 timmar per vecka. Är det mindre än 20 timmar du behöver hjälp, då ska du vända dig till din kommun.

Det du ska ha behov av hjälp med, det är de grundläggande behoven. Dessa räknas till det:

  • Äta
  • Klä på/av sig
  • Personlig hygien
  • Kommunikation
  • Medicinskt stöd
  • Förebyggande stöd

Personkrets

Du måste även tillhöra en av tre personkretsar:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

Ålderskrav

Det finns även ett ålderskrav för att få personlig assistans. Du måste vara under 65 år då du söker. Får du assistansen godkänd före denna ålder, så får du behålla den även efter du fyller. 

Att ansöka om personlig assistans

Det kan vara svårt att få assistans beviljat då Försäkringskassan och kommunerna blivit hårdare i sina bedömningar. För att öka möjligheterna så kan du vända dig till Ekens Assistans, som då hjälper dig med din ansökan. 

16 Dec 2022