Övervakning av för höga tryck!

När det gäller energi- & kraftindustri, VA-anläggningar samt övrig industri så har alla dessa en mängd olika system som måste övervakas på ett bra sätt. Därför har de ofta olika saker i sina system som kan sköta det åt dem. Det kan handla om elektriska ställdon och säkerhetsventiler. Just säkerhetsventiler är en ventil med en fjäder. Om trycket når det ventilen konstruerats för, eller ställts in på, så öppnas ventilen och släpper ut övertrycket. Den övervakar alltså så att det alltid blir rätt tryck.

Produkter för industrin

Var kan man då få tag på elektriska ställdon och säkerhetsventiler? Det finns ett företag som sysslar just med dessa delar och det är Erichs Armatur. De har över 50-års erfarenhet som leverantör av ventiler, ställdon och servicetjänster och det till olika företag som verkar inom just energi- & kraftindustri, VA-anläggningar samt övrig industri i Sverige. Elektriska ställdon är något de har och dessa har en viktig funktion för styrning och reglering av flöden i rörsystem som ingår i processtekniska anläggningar. Om du vill veta mer om detta eller om företaget så kan du besöka deras hemsida. De har även andra sorters produkter, ventiler och mer som låter er få en bra övervakning av era system. Du hittar även kontaktuppgifter på sidan.

Lär er mer om industrin

Om ni inte jobbar inom detta men ändå vill veta mer om just detta så finns det bra information på företagets hemsida. Där kan du läsa om säjerhetsventiler och elektriska ställdon och mycket mer!

 

 

16 dec 2017